تاریخچه مجموعه مظفریه

 

   مسجد کبود که به فیرزوه­ ی جهان اسلام معروف است نام اصلی آن، بنابر کتیبه ی سردر ورودی، شناسنامه و وقف نامه این بنا عمارت مظفریه است. عمارت مظفریه (مسجد کبود) یکی از چندین بنای مجموعه سلطنتی مظفریه بود که در کنارهمدیگر به دستور ابوالمظفر سلطان جهانشاه ساخته شده بود. از لحاظ موقعیت، مسجد کبود هم اکنون در داخل شهر تبریز قرار دارد ولی این بنا و کل محموعه مظفریه، در زمان ساخت خود، خارج از برج و باروی اصلی شهر و در نزدیکی یکی از دروازه های ورودی تبریز قرار داشت. تاریخ تمام ساخت بنا طبق کتیبه ورودی، سال 870  هجری قمری میباشد.

 

   این مسجد زیبا که در زمان حیاتش یک مسجد کاملا تشریفاتی و افتخاری بوده و بر پایه فلسفه و تفکرات پیچیده ای ساخته شده است؛ با این حال تقدیر روزگار چیز دیگری بود و این عمارت به همراه دیگر بناهای مجموعه ی سلطنتی مظفریه در حادثه زمین لرزه سال 1193 هجری قمری (1158 خورشیدی) تخریب شدند. از خود مسجد چیزی کمتر از 20 درصد کل باقی ماند اما دیگر بناها به صورت کامل نابود شدند. در طی دوران قاجار این عمارت به همان وضع مخروبه باقی بود تا اینکه از دوره پهلوی اول و همزمان با تشکیل انجمن حفاظت از آثار تاریخی ایران، به این بنا نیز رسیدگی شده و به تدریج به حفاظت و تعمیرات آن همت گماشته شد. تمامی نماهای داخلی و بیرونی این مسجد در دوران حیاتش با تزیینات کاشی و آجرکاری پوشانده شده بود. اما دیواره های کنونی در بین سالهای 38 تا 43 خورشیدی و گنبد آن نیز در طی سالهای 52 تا 54 به همت معمار فقید و شهیر کشور، استاد رضا معماران بنام، بازسازی شد.