عکس از : ناهید نوری       اضافه کردن دیدگاه جدید
  عکس از : استاد صادق میری       اضافه کردن دیدگاه جدید
  عکس از : فرزین نجفی   اضافه کردن دیدگاه جدید
  عکس از : علیرضا نصیری   دلنوشته عکاس:   این عکس 18 اردیبهشت 97 گرفته شده، این روز برای من یک روز خیلی خاص و بیاد ماندنی هست. روزی که تا عمر دارم فراموش نمی کنم. در کنار ابهت و بزرگی مسجد، ویژه ترین اتفاق زندگی من رخ داد. مثل روییدن اولین گل بعد از یک زمستان سخت که نوید بهار و آغاز زندگی جدید رو می داد.       اضافه کردن دیدگاه جدید
  عکس از : صابر حسن پور گمیچی       اضافه کردن دیدگاه جدید
  عکس از: کوین فرشید نیا   اضافه کردن دیدگاه جدید