عکس 11

گر مساعد شودم دایره چرخ کبود


هم به دست آورمش باز به پرگار دگر

 

عکس از:نسترن کیخسرو کیانی