عکس 15


تو در این عشق چه نامی

صنما شاه جهاني
ز تو من شاد جهانم

 

عکس از: یلدا ارشادی