تصویر 7

 

کبود میشود از یاد تو ، روان من...

 

عکس از: کاتیک فوتوگرافی

Photo by: katik photography