عکس 8

همین جا خوب است
همین کنج بی پیدایی
....

 

عکس از: حدیث خطایی