عکس از: فرشید بلوری           اضافه کردن دیدگاه جدید
دلم می خواهد فراموشی بگیرم و خلاص شوم از این یادی که به وسعت تاریخ است و اصرار دارد بر ثبت و ضبط همه چیز با رعایت ریزترین جزئیات،انگار که گناه کبیره است یک بار هم که شده یادش برود...؛.   عکس از: رضا مهربان         اضافه کردن دیدگاه جدید
عکس از: نسترن کیخسرو کیانی         اضافه کردن دیدگاه جدید
عکس از: محمد رسول زهیری                   اضافه کردن دیدگاه جدید
عکس از: فرشید بلوری         اضافه کردن دیدگاه جدید
در ره منزل لیلی ...   عکس از: نریمان یوسف زاده       اضافه کردن دیدگاه جدید