∅ همشهری گرامی، با دستور ستاد ملی کرونا و جلوگیری از شیوع این ویروس منحوس، عمارت مظفریه و سایر موزه های کشور تا اطلاع بعدی تعطیل میباشند.

 

 

 

امیر ثناجو، مسجد کبود، تبریز، باستان سنج

امیر ثناجو

راهنمای پیشین، کارشناس و پژوهشگر مسجد کبود تبریز

(کارشناس مرمت آثار تاریخی و کارشناس ارشد باستان سنجی)

وبسایت شخصی امیر ثناجو (لینک)

 

مهرداد محرم پور

مدیر مجموعه مسجد کبود تبریز

(باستانشناس و مدیر پیشین سایت-موزه عصر آهن)

 

سعید مصلحی، مسجد کبود، شاعر و ادیب تبریزی

سعید مصلحی

مدیر پیشین مجموعه

(باستانشناس، ادیب و هنرمند تبریزی)